Pesten en wat je eraan kunt doen

31 mrt 2020

Ongeveer 15 tot 25 procent van de kinderen heeft te maken met pesten. Pesten komt veel voor op grote scholen, waar de afstand tot de leerkracht groot is en er weinig aandacht is voor een fijne, gezellige sfeer.

Het pesten gebeurt meestal in de pauze, tijdens uitjes, voor en na schooltijd of tijdens gym.

Als leerkracht weet ik dat het belangrijk is dat je signaleert wie er pest én de pesters aanpakt. Als je dat niet doet, wordt het pesten alleen maar erger.

Welke vormen van pesten zijn er?

 • het kind negeren
 • roddelen over het kind
 • het kind voor de hele groep uitlachen of voor gek zetten
 • fysiek intimideren
 • verbaal intimideren
 • stuk maken van eigendommen van het kind

Pesten stopt niet zomaar en je kind wordt er onzeker en ongelukkig van. Soms durft hij het thuis niet eens te vertellen. Zodra je merkt dat je kind wordt gepest, onderzoek dan waar het gebeurt. Op school, bij sport of elders? Neem zo snel mogelijk contact op met de leerkracht of trainer. Hoe eerder je actie onderneemt, hoe sneller het probleem verbetert of verdwijnt.

Het kind heeft daarbij steun nodig en een luisterend oor: een kindercoach kan hierbij goed helpen. Door coaching krijgt het kind meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. In de gesprekken met ouder(s) én kind, bespreken we de levensles/ het probleem, we formuleren doelen. Tijdens de gesprekken met het kind sluit ik zoveel mogelijk aan bij zijn interesse. Als kindercoach én leerkracht in het speciaal onderwijs maak ik hierbij gebruik van skills als aandacht, verbinding en empathie.

Bij het coachen gebruik ik verschillende tools:

 • creatief bezig zijn
 • de natuur in gaan
 • cocheespel
 • theatertips
 • helpende gedachten
 • schatzoeken
 • tekeningen lezen en begrijpen 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten_(gedrag)

Voordelen kindercoaching door MOEVE:

 • het kind mag zijn wie het is
 • aansluiten bij de belevingswereld van het kind
 • alle aandacht voor kind én ouder
 • meer dan 20 jaar ervaring als leerkracht in het speciaal onderwijs
 • het hoeft niet perfect, 80% is ook genoeg
 • inlevingsvermogen

©moeve