blog

Pesten en wat je eraan kunt doen

Pesten en wat je eraan kunt doen

Ongeveer 15 tot 25 procent van de kinderen heeft te maken met pesten. Pesten komt veel voor op grote scholen, waar de afstand tot de leerkracht groot is en er weinig aandacht is voor een fijne, gezellige sfeer. Het pesten gebeurt meestal in de pauze, tijdens uitjes,...

Margreet: hoe ik ben

Margreet: hoe ik ben

MOEVE: Mijn praktijk en ik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
AANDACHT: Alles wat ik doe, doe ik met aandacht
RUST: Ik ben van nature erg rustig.
GEDREVEN: Ik ga voor de volle 100% voor de dingen die ik doe

©moeve